(၅/၂၀၀၀) နှင့် (၆/၂၀၀၀) တို့အား လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသဖြင့် ပယ်ဖျက်ကြောင်း သတင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း

Tue, 09/30/2014 - 12:28 -- eiprdep

မြန်မာ-တရုတ် ၊ မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်စပ်များတွင် ရောင်းချသည့်ငွေကြေးဖြင့် အခွန်ပေးဆောင်ရန် ထုတ်ပြန်ထားသော (၅/၂၀၀၀) နှင့် (၆/၂၀၀၀) တို့အား လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသဖြင့် ပယ်ဖျက်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း