မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်နှင့ ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတို့ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုး

Thu, 08/22/2019 - 03:30 -- admin_ygn

     မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ် (MCB) နှင့်   ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေး အဖွဲ့အစည်း (IFC) တို့မှ လာမည့်နှစ် အနည်းငယ်အတွင်း ဘဏ်၏ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်မှုများ အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင် နိုင်စေရေးအတွက်   အကြံပေးအတိုင် ပင်ခံ   ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ သြဂုတ် ၁၄ ရက်တွင်  နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူလက်မှတ် ရေးထိုးကြသည်။ဤသဘောတူညီချက်၌ မြန်မာ နိုင်ငံသားများဘဏ်၏   လုပ်ငန်းရည် ရွယ်ချက်များ  အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူပြု ၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ် အား  ပြီးမြောက်စေရန်အတွက်  IFC သည်   မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်နှင့် ပူးပေါင်း    ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် သည်။  

     လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်မှာ နှစ် နှစ်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး Corporate၊ SME နှင့် Retail Banking များတွင် Customer များ တန်ဖိုးထားရွေးချယ်စေရေး ရှေးရှုထားသည့် အားကောင်းသော အချက်များပါဝင်သည့် မဟာ ဗျူဟာ အစီအစဉ်အား ပြန်လည်မွမ်းမံခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်များနှင့် ပုံစံများအား အသင့်လျော်ဆုံး ထားရှိပေးခြင်း၊ ဘဏ်ခွဲများနှင့် ကွန်ရက်များအား တိုးချဲ့ခြင်း၊ သင့်လျော်သော ဒစ်ဂျစ်တယ်သုံးဝန်ဆောင်မှုများ   ဖန်တီးခြင်း၊ အဆင်ပြေချောမွေ့သော စီမံခန့်ခွဲမှု များဖြင့် လုပ်ငန်းမြှင့်တင် အကောင်အထည်ဖော်မှုများအား အလေးထား ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအား စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှု၊ ထိရောက်မှု၊  စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းများအား လည်း  တိုးမြှင့်၍ လုပ်ဆောင်နိုင် မည်ဖြစ်သည်။ IFC ၏ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်မှုပုံစံ၊ ဈေးကွက်ဆိုင်ရာ  အတွေ့အကြုံများ နှင့် နိုင်ငံတကာ၌ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပညာများအား မြှင့်တင်ပေးနိုင်စွမ်းများ သည် မိမိတို့ဘဏ်အား ဦးတည်ချက် များဆီသို့  နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ရောက်ရှိစေနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး SME, Retail  နှင့် Corporate ကဏ္ဍများတွင် Customerများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ  ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။           

 

မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်လီမိတက်

Local Trade News

Pages