ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆုိင္ရာ ဗဟိုုလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (၂/၂၀၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး

Thu, 06/20/2019 - 03:57 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ညီလာခံခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆုိင္ရာ ဗဟိုုလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (၂/၂၀၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆုိင္ရာ ဗဟိုုလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ဥကၠဌ၊ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages