ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ Jardine Matheson Management (SEA) Pte.,Ltd. မွ Senior Director ျဖစ္သူ Mr. Lord Sassoon ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Fri, 01/19/2018 - 05:40 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ Jardine Matheson Management  (SEA) Pte.,Ltd. မွ Senior Director ျဖစ္သူ Mr. Lord Sassoon ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ(၁)၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages