ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ေမာရွမ္းအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္ (MSDPC LTD) ႏွင့္ IGE မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တို႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Fri, 11/17/2017 - 07:52 -- adminDep

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ ၁၁း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ သည္ ေမာရွမ္းအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္ (MSDPC LTD) ႏွင့္ IGE မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တို႔အား အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages