ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ထုိင္းႏိုင္ငံသံအမတ္ၾကီးျဖစ္သူ H. E. Mrs. Suphatra Srimaitreephithak ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Mon, 07/01/2019 - 10:26 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔ (၁၄:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ထုိင္းႏိုင္ငံသံအမတ္ၾကီးျဖစ္သူ H. E. Mrs. Suphatra Srimaitreephithak ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages