ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ အအိခ်ိခရိုင္တြင္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ေကာင္စစ္ဝန္ျဖစ္သူ မစၥတာ တိုရွိအိုနီရွိမူရ ဦးေဆာင္သည့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Wed, 05/16/2018 - 07:26 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔ ၁၀း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ အအိခ်ိ ခရိုင္တြင္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ေကာင္စစ္ဝန္ျဖစ္သူ မစၥတာ တိုရွိအိုနီရွိမူရ ဦးေဆာင္သည့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ(၁)၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages