ျပည္မတ္ပဲေစ်း အနည္းငယ္လႈပ္လာ

Tue, 09/06/2011 - 07:59 -- Anonymous (not verified)

ျပည္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ပဲေစ်းကြက္မ်ား မတ္ပဲေစ်းေအးေနခဲ့ရာမွ ယခုရက္မွာ ေစ်းအနည္းငယ္ ျပန္လႈပ္လာတာကုိ ေတြ႕ရၿပီး တစ္တင္းကုိ(၁၇၀၀၀)က်ပ္ ေစ်းရွိတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ျပည္သုိ႔မတ္ပဲအ၀င္ပါးလာၿပီး ကုန္သည္မ်ား လက္၀ယ္ရွိ လက္က်န္ပဲမ်ားနဲ႔ အပ္ပဲသမားမ်ားသာ ထုတ္ေရာင္းၾကတယ္လုိ႔ ပဲကုန္သည္ တစ္ဦးကေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္၀ယ္လက္ အ၀ယ္ရွိေနၿပီး၊ တစ္ေန႔ကုိ အိတ္ ၃၀၀-၄၀၀ ခန္႔ အ၀ယ္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္- ဘုရင့္ေနာင္သုိ႔ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအေနာက္မွ မတ္ပဲတင္ပုိ႔မႈကေတာ့ ယခင္တစ္ပတ္ကထက္ ယခုတစ္ပတ္ ပဲတင္ပုိ႔မႈမ်ားၿပီး တစ္ေန႔ကုိ အိတ္ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ တင္ပုိ႔ႏိုင္ခဲ့တယ္လုိ႔သိရပါတယ္္္။

မိမိေအး၊ ျပည္