ပြည်မတ်ပဲဈေးကွက် အဝင်အထွက်သွက်နေ

Fri, 09/30/2011 - 07:55 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ပွဲရုံများသို့ ယခုရက်ပိုင်းမှာ ပေါက်ခေါင်း၊ ပေါင်းတလည်ဘက်မှ မတ်ပဲအဝင်ရှိနေပါတယ်။ ယခင် တစ်ပတ်က ပဲတစ်တင်းကို ၂၀၀၀၀ ကျပ်ရှိပြီး၊ ယခုတစ်ပတ် မှာတော့ ၁၉၅၀၀ ကျပ်ဈေးရှိပါတယ်။ ပြည်ဈေးကွက်သို့ ပေါင်းတည်ဘက်မှ ပဲအဝယ်ရှိသလို ရန်ကုန်ဝယ်လက်လည်း အဝယ်ရှိနေပြီး၊ တစ်နေ့ကို အိတ် ၁၄၀၀-၁၅၀၀ ခန့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်တယ်လို့