ပြည်ကုလားပဲ ဈေးကောင်းရလျက်ရှိ

Mon, 05/14/2012 - 07:55 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ဈေးကွက် ကုလားပဲဈေးမှာ ယခင်တစ်ပတ်ဈေးတက်ပြီး သိသိသာသာ ဈေးကောင်း ရနေတာကိုတွေ့ရ ပါတယ်။ ယခင်တစ်ပတ်က တစ်တင်း ၁၇၃၀၀ ကျပ်ရှိခဲ့ရာမှ ယခုတစ်ပတ်မှာ တစ်တင်း ၁၉၆၀၀ ကျပ်ထိ ဈေးကောင်း ရနေပါ တယ်။ ဈေးကောင်းရနေခြင်းမှာ