ေလွ်ာ္ျဖဴအေစး(ေခၚ) ေဆးကုလားမ TRAGACANTH GUM HERB တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ(တိုင္ေပ)သို့ တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းမွ တင္ပို့ခြင္႕ျပဳျပီ

Mon, 01/07/2019 - 07:58 -- admin_ygn

     ေလွ်ာ္ျဖဴပင္(ေခၚ) ေဆးကုလားမပင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ သဘာဝအေလ်ာက္ ေပါက္ေရာက္ သလို ယခုအခါ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသ ႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ စီးပြားျဖစ္  ဧကဖြဲ႕စိုက္ပ်ိဳး လာၾကၿပီး ထြက္ရွိလာေသာ ေလွ်ာ္ျဖဴအေစး(ေခၚ)  ေဆးကုလားမကို ၾကာဆန္အမွ်င္၊ ေရခဲသားအၾကည္၊ ေရခဲသားအဝါ၊ အညိဳ ေရာင္ဟူ၍   အမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳးခြဲျခားထားေၾကာင္း၊ အေရာင္အေသြး အမ်ိဳးအစားအလိုက္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၅၀ဝ၀ မွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၁၂၀ဝ၀ဝ ရွိေၾကာင္း၊ ၾကာဆန္အမွ်င္မွာ ေဈးႏႈန္းအျမင့္ဆံုးရရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။
တစ္ဖက္ႏိုင္ငံတြင္ ကုန္ၾကမ္း လိုအပ္ခ်က္လာရွိပါက တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားကိုယ္တိုင္ ゞင္းတို႔စိတ္ႀကိဳက္ အရည္ အေသြး ေလွ်ာ္ျဖဴအေစးမ်ားကို တစ္ခါတရံ စို္က္ခင္းအေရာက္ ကြင္းဆင္း ဝယ္ယူမႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေက်းလက္ေျမပြဲ႐ံု တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။ ျပည္ပေဈးကြက္အလားအလာရွိေသာ ေလွ်ာ္ ျဖဴအေစး(ေခၚ) ေဆးကုလားမကို ယခုအခါ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးလာရာ ေလွ်ာ္ျဖဴစိုက္ဧက ၁၃၆၃၃ ဧကအထိရွိလာၿပီး မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ စစ္ကိုင္း တိုင္း ေဒသႀကီးတို႔တြင္ စိုက္ဧက အမ်ားဆံုးျဖင့္ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳး ထားေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ရွိ MBMကုမၸဏီ လီမိတက္က ေလွ်ာ္ျဖဴအေစး (ေခၚ) ေဆးကုလားမ ၁၀ဝ၀ ကီလိုဂရမ္အား တ႐ုတ္(တိုင္ေပ)သို႔ တင္ပို႔ခြင့္ ေလွ်ာက္ထား ခဲ့ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ကုန္ သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္တြင္ TRAGACANTH GUM HERBအမည္ျဖင့္ တ႐ုတ္(တိုင္ေပ) MBM စနစ္ျဖင့္ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း၊ ေဈးႏႈန္းအေန ျဖင့္ ၁ ကီလိုဂရမ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၄၀ ရရွိေၾကာင္းႏွင့္ တင္ပို႔မည့္ ေလွ်ာ္ျဖဴအေစးမွာ ေရခဲသား အတံုးအခဲ အမ်ိဳး အစားကို တင္ပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္MBM ကုမၸဏီလီမိ တက္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရသိရွိရပါသည္။
ျပည္တြင္းေဈးကြက္ျဖစ္သည့္   မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚရွိ အဝယ္ဒိုင္မ်ားတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ သဲေတာဝမ္းတြင္း ေဒသထြက္ေလွ်ာ္ျဖဴအေစးကို ပိုမိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေၾကာင္း၊ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း အေရာင္း အဝယ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္။ တရားဝင္ လမ္းေၾကာင္းမွလည္း   တင္ပို႔ခြင့္ျပဳေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလွ်ာ္ျဖဴစိုက္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေရရွည္ေဈး ကြက္ခိုင္မာေရး၊ အရည္အေသြး  စံခ်ိန္စံၫႊန္း ျပည့္မီေသာ ေလွ်ာ္ျဖဴအေစးမ်ားထြက္ရွိေရး အေလးထား၍ အသင္းအဖြဲ႕၊ အစုအဖြဲ႕မ်ားပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
စန္းေထြး(DOCA)ေနျပည္ေတာ္

Local Trade News

Pages