မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ ကြေညာချက်

Tue, 11/01/2016 - 02:56 -- dotadmin

မော်တော်ယာဉ်အရောင်းစင်တာ စည်းကမ်းလိုက်နာမှုပျက်ကွက်သည့် ကုမ္ပဏီများ၏ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အမည်နှင့် အရောင်းစင်တာလိပ်စာစာရင်း 

စဉ် အရောင်းစင်တာအမည် အမည် မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး လိပ်စာ
Tu Nhlaing Ma Hmi Family Services Co., Ltd. U Kyaw Min Tun 12/Da Ga Ya (N) 002894 Managing Director အမှတ် (၁)၊ မြိုင်မာလာလမ်း၊ ဘောက်ထော်(၁၅) ရပ်ကွက်၊ 
    Daw Soe Nge Nge 12/Ta Ma Na (N) 057706 Director ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
World Tower Services Co.,Ltd U Sein Win Htun 12/Ta Ma Na (N) 100669 Managing Director အမှတ်(၅၁)၊(G-11)၊ ပင်ရွှေညောင်လမ်း၊ တော်ဝင်ပုလဲအိမ်ယာ၊ 
    Daw Ni Ni Myint 12/Ta Ma Na (N) 066392 Director မာန်အောင်ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
    U Sein Win Htay 12/Ta Ma Na (N) 100670 Director  
Summit Life Services Co.,Ltd Daw Yin Moe Thwe 12/Tha Ka Ta (N) 164532 Managing Director အမှတ်(၁၀)၊ပြည်သူ့လမ်း၊(၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ 
    U Maung Maung Lwin 12/Pa Ba Ta (N) 015189 Director ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
    U Han Myo Win 12/Ta Ma Na (N) 110795 Director  
Soe San Automobile Services Co.,Ltd U Pho Hlaing 12/Tha Ga Ka (N) 012428 Managing Director Shell Car Servicing ဝင်း၊ အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊ တာမွေ
    U San Win 12/Pa Ba Ta (N) 030513 Director မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
Charm Services Co.,Ltd U Myo Zaw Tun HLG-003030 Managing Director အမှတ် ၁၀၊ ဘုရင့်နောင် လမ်း၊ အိုဝမ်းဖွဲနုဆီစက်ဝင်း၊ (၄)
    Daw Beauty MME-482060 Director ရပ်ကွက်၊လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
    Daw Kay Thi Lwin SCG-000957 Director  
Mingalar Thu Kha Services Co.,Ltd Daw Kyi Kyi Myint 12/Pa Ba Ta (N) 020273 Managing Director အမှတ်(၁၁) ၊ အင်းယားမြိုင်လမ်း၊ ရွှေတောင်ကြား(၁)ရပ်ကွက်၊ 
    U Tin Oo 12/Ka Ta Ta (N) 021696 Director ဗဟန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
    U Inaran Jamal 12/Sa Kha Na (N) 043908 Director  
    Daw Tin Tin Myint 12/Pa Ba Ta (N) 020292 Director  
    Daw Kyi Kyi Lay 12/Ta Ma Na (N) 087344 Director  
Thitsar Arman Services Co.,Ltd U That Tin Soe 12/Da Ga Na (N) 029996 Managing Director အမှတ် ၄၃(က)၊ ပြည်လမ်း၊(၇)မိုင်ခွဲ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်
    U Linkar Shut @

Phyo Kyaw Kyaw Lin

12/Ka Ta Ta (Ei) 000736 Director တိုင်းဒေသကြီး။
Sandrar Services Co.,Ltd U Hla Myint Shwe 1/Ma Ka Na (N) 017192 Chairman အမှတ်(၇၉)၊အုတ်ပုံဆိပ်လမ်း၊(၈)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ 
    U Aye Ko 13/La Ya Na (N) 030209 Vice Chairman ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
    U Zar Ni Tun 12/Ya Ka Na (N) 059144 Managing Director  
The Grand Nay Nan Taw Co.,Ltd U Win San Lwin 12/Ma Ga Ta (N) 042345 Managing Director အမှတ် ၃၀ အေဘီ၊ ပါရမီလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း
    U Win Naing 12/Ma Ba Na (N) 093740 Director ဒေသကြီး။
၁၀ Royal 63 Services Co.,Ltd U Myo Myint @

U Khaw Hwie Kyin

12/Pa Ba Ta (N) 010589 Managing Director အမှတ်(၆၃)၊ တော်ဝင်လမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
    U Pe Win @

Khaw Hwie Sin

12/Pa Ba Ta (N) 010015 Director  
၁၁ Myanmar Car Aung Naing Yae Services Co.,Ltd Daw Tin Moe Phyu 8/Pa Kha Ka (N) 015163 Managing Director အမှတ်(၄၄/C)၊ ပြည်လမ်း၊(၇)မိုင်ခွဲ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်
    U Moe Zaw Tun 9/Ma Ya Ta (N) 107984 Director တိုင်းဒေသကြီး။
၁၂ Lucky Center Services Co.,Ltd U Thein Aung 12/La Tha Na (N) 004519 Managing Director အမှတ်(၂၂၀)၊ရန်ကုန်- အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ 
    Daw Than Than Swe 12/Pa Ba Ta (Ei) 000418 Director လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
    Daw Thidar Hlaing 12/Ba Ha Na (N) 074743 Director  
၁၃ Grand Member Center Services Co.,Ltd U Thaw Zin Kyaw Kyaw 12/Ya Ka Na (N) 068648 Managing Director အမှတ်(၅)၊မင်းဓမ္မလမ်း၊ကြို့ကုန်းအရှေ့ရပ်ကွက်၊ ပြည်လမ်းနှင့်
    U Maung Muang Than 12/Pa Za Ta (N) 011658 Director မင်းဓမ္မလမ်းထောင့်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
    U Aung Zaw Soe 12/Sa Kha Na (N) 021208 Director  
    U Aung Thura Tun 12/Sa Kha Na (N) 050078 Director  
    U Hein Htet Aung 9/Ma Hta La (N) 224101 Director  
    Daw Khine Mar Lwin 12/Ma Ya Ka (N) 131454 Director  
    Daw Htet Akari 12/Ka Ma Ya (N) 057367 Director  
၁၄ JPN Auto Services Co.,Ltd U Naing Naing Aung 12/Pa Ba Ta (N) 007969 Managing Director အမှတ်(၃၀၃/၃၀၅)၊အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊ ဌာနရပ်ကွက်၊ 
    Daw Hpauje Ma Htoo

Aung

9/Ma Ma Na (N) 082030 Director အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၁၅ Five Great Services Co.,Ltd U Nyo Min 12/Ah La Na (N) 027773 Managing Director အမှတ်(၁က/၂)၊(၂) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမ
    U Ye Myint Maung 14/Ma Ma Na (N) 150186 Director ကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
    U Maung Maung Than 12/Pa Za Ta (N) 011658 Director  
    U Thaung Naing Soe 5/Ka La Hta (N) 115227 Director  
၁၆ Green Matrix Ltd U Than Tin 12/LMT (N) 004392 Managing Director အမှတ်(၃-အေ)၊ မေခလမ်း၊ (၇) မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်
    U Maung Maung Oo 12/KMY (N) 013418 Director တိုင်းဒေသကြီး။
           
၁၇ Camel International Auto Mobile Services Co.,Ltd U Tin Oo 12/ Tha Ga Ka (N) 125232 Managing Director အမှတ် (၉၇၂/၉၇၃/၉၇၄)၊ ကနောင်မင်းသားကြီး လမ်း၊ (၉၁) 
    U Aung Ko Latt 12/ Tha Ga Ka (N) 003838 Director ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
    U Than Htike 12/ Tha Ga Ka (N) 125234 Director  
၁၈ Best Auto Co.,Ltd U Kyaw Naing PZDG-008881 Managing Director အခန်း၇၊၈၊ ၉၊ တိုက်အေဘီစီ၊ရွှေမြယာအိမ်ယာ၊မြယာကုန်းလမ်း၊ 
    U Khin Maung Latt 12/Pa Ba Ta (N) 024125 Director မင်္ဂ္လာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၁၉ U Ba Maung Business Group Services Co.,Ltd U Kyaw Naing PZDG-008881 Managing Director အမှတ် ၉၅/B ၊ ဗညားဒလလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း