ဒေါ်လာရတဲ့အုန်း

Fri, 06/29/2012 - 07:48 -- Anonymous (not verified)

မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းရှိ ကျေးရွာတိုင်းတွင် အုန်းပင်များ စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အုန်းပင်သည် မြေအငံဓါတ်ကြွယ်ဝသော မြေမျိုးတွင် ပေါက်ရောက်ဖြစ်ထွန်းလေ့ရှိပြီး ပူအိုက်စွတ်စိုသော ရာသီဥတုကို ကြိုက်နှစ်သက်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ