ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့တွင် ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အခြေခံလုပ်ငန်းသင်တန်းဖွင့်လှစ်

Tue, 08/28/2012 - 05:20 -- Anonymous (not verified)

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့၊ ဆရာဝန်အသင်းခန်းမတွင် သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်က ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အခြေခံသင်တန်းဖွင့်ပွဲကို ကျင်းပခဲ့ ပါတယ်။ အဆိုပါသင်တန်းဖွင့်ပွဲသို့