ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပိုလျှံဆားများကို ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရန်စီစဉ်

Fri, 09/23/2011 - 09:23 -- Anonymous (not verified)

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ဒေသထွက်ကုန်များတွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၊ ရေထွက်ပစ္စည်းများ နှစ်ရှည်သီးနှံများ၊ ရာသီသီးနှံ များ၊ အမယ်သစ်သီးနှံများမှ ပြည်ပဝင်ငွေရရှိနေတဲ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆားထုတ်လုပ်မှု သုံးပုံနှစ်ပုံရှိသော ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အတွင်း ပိုလျှံဆားများကိုလည်း ပြည်ပသို့ တင်ပို့နိုင်ရန်