ဥေရာပႏိုင္ငံအခ်ဳိ႔အား ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင္႕ ေပးမည္

Thu, 05/16/2019 - 08:12 -- admin_ygn

          ဥေရာပႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕အား ယခု ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီး သြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္က ေမ ၆ ရက္တြင္ ေျပာ သည္။"ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွာ ဥေရာပႏိုင္ငံ အခ်ဳိ႕ကို ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္  ေပးသြားဖို႔  စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တိုးတက္လာနဲ႔အမွ် ကမၻာက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပိုၿပီးေတာ့မွ သိရွိ လာမယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ကိုလည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြကတစ္ဆင့္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္" ဟု၀န္ႀကီးက ေျပာ သည္။
        လက္ရွိတြင္ Look  East   Policy ကို ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္ခရီးသြားဧည့္သည္ အေရအတြက္ ၃၇ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ထုိင္းခရီးသြားဧည့္သည္ အေရအတြက္ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ပိုမိုတုိးတက္ လာခဲ့၍ ယခုအခ်ိန္သည္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ Look West Policy ကို ခရီးသြားလုပ္ငန္း အတြက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ Website မွ တစ္ဆင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ လူမႈကြန္ရက္မ်ား၊ သတ င္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ ႐ုပ္သံ ဓာတ္ပံုမ်ား ထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ပံုရိပ္ကုိ ပိုမိုတုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ကာ ထုိ႔သို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အေနာက္ ဥေရာပမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား တုိး တက္ လာမည္ဟု ယံုၾကည္ၿပီး အေရးအႀကီးဆံုး ရည္မွန္းခ်က္မွာ ျမန္မာ၏ ေကာင္းမြန္ေသာ ပံုရိပ္ကို ကမၻာက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
         ထို႔ျပင္ ကမၻာ့ခရီးသြားျပပြဲမ်ား တြင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေၾကာင္းကို ပါ၀င္ ျပသ႐ံုမကဘဲ ႏိုင္ငံ၏အဓိက ခရီးစဥ္ ေဒသမ်ားကို ေလေၾကာင္း တုိက္႐ိုက္ ဆုိက္ေရာက္ပ်ံသန္းႏုိင္ေရး၊ ဗီဇာကင္း လြတ္ခြင့္ႏွင့္ ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာမ်ား ခြင့္ ျပဳေပးေရး၊ ခရီးစဥ္ေဒသအသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးေရးႏွင့္ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္ မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေရး တုိ႔ကို ဟန္ခ်က္ညီညီ ဆက္စပ္ေဆာင္ ရြက္ေပးသြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎င္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကား သည္။ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာႏွင့္ ဆိုက္ေရာက္ ဗီဇာ ကင္းလြတ္ခြင့္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔က ASEAN+3 ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတို႔ အား ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္းျ ဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ စမ္းသပ္ကာလ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
      ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မ်ား အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပည္ပဧည့္သည္ ၀င္ေရာက္မႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဧည့္သည္ ၁ ဒသမ ၅ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၁ ဒသမ ၄၈ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ယင္းသို႔ ၀င္ေ ရာက္လာသူမ်ားအနက္ နယ္စပ္မွ ၀င္ေရာက္သူ မ်ားမွာ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ နယ္စပ္သံုးႏိုင္ငံအနက္ တ႐ုတ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၄၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ၿပီး ထိုင္းနယ္စပ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တြင္ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၆၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံ မ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၃ ႏိုင္ငံ တို႔ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳထားရာ အဆိုပါ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျပည္ ၀င္ခြင့္ဗီဇာမပါရွိဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ျဖင့္ အနည္းဆုံး ၁၄ ရက္မွ အမ်ားဆုံး ရက္ေပါင္း ၉၀ အထိ ေနထိုင္ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

ပန္းဆု

Local Trade News

Pages

International Trade News

Pages