အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္စိုးသည္ International Growth Centre မွ Mr. Siddhartha Basu ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Thu, 06/20/2019 - 07:55 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔ (၁၄:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္စိုးသည္ International Growth Centre မွ Country Economist ျဖစ္သူ Mr. Siddhartha Basu ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂)၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages