အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္သည္ Trade Data Monitor-TDM ၏ Director International Affairs ျဖစ္သူ Mr. Altan AliEdip Yurdakul အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Thu, 07/12/2018 - 09:56 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ၁၃း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္သည္ Trade Data Monitor-TDM ၏ Director International Affairs ျဖစ္သူ Mr. Altan AliEdip Yurdakul အား ဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages