အရောင်းအဝယ် အေးလျက်ရှိတဲ့ ပြည်ချင်းဈေးကွက်

Fri, 05/11/2012 - 05:28 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ဈေးကွက်သို့ အောင်ပန်းချင်းများ ယခုတစ်ပတ်အတွင်း ပိဿာ ၃၀ ဝင်အိတ် ၁၀၀ ခန့်နဲ့ အဝင်နည်း သွားပြီး အရောင်းအဝယ်မှာလည်း တစ်နေ့ပိဿာ ချိန် ၂၀၀ ခန့်နဲ့ အရောင်းအဝယ်အေးနေပါတယ်။  ဈေးနှုန်းမှာ ယခင်အပတ်ဈေး အတိုင်း တစ်ပိဿာကိုချင်း(ရှယ်) ၈၀၀ကျပ်၊