အိန္ဒိယရော်ဘာပို့ကုန် ၂၈၀ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်

Wed, 09/21/2011 - 03:53 -- Anonymous (not verified)

အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ သဘာဝရော်ဘာတင်ပို့မှုဟာ ယခုဘဏ္ဍာနှစ် ဧပြီမှ သြဂုတ်အထိကာလမှာ ၂၈၀ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ယခင်နှစ်အလားတူကာလက ပို့ကုန် (၄၃၆၄) တန်ရှိပြီး ယခုနှစ်မှာ (၁၂၂၁၉) တန်ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒီလိုပို့ ကုန်တိုးတာဟာ ဒီကာလအတွင်း အိန္ဒိယမှာ ဈေးကျတာကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း