အာရှဆန်ရောင်းလက်များ အပြိုင်အဆိုင်ဈေး လျှော့ချကမ်းလှမ်းနေ

Mon, 01/16/2012 - 09:56 -- Anonymous (not verified)

နိုင်ငံတကာဆန်ဈေး ဆက်လက်ကျဆင်းနေပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်မှာ ထိုင်းဆန်တင်ပို့သူများ ဆန်တစ်တန် ၅ ဒေါ်လာ-၁၀ ဒေါ်လာ လျှော့ချခဲ့သလို  အလားတူ အိန္ဒိယကလည်း တန်းနိမ့်ဆန်ကို ၁၀ ဒေါ်လာလျှော့ပြီး သတ်မှတ်ဖော်ပြ လာပါတယ်။ တစ်ပတ်အတွင်းမှာလည်း နေ့စဉ်ဆိုသလို ဈေးချနေကြပြီး