ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

Sat, 03/16/2013 - 03:58 -- eiprdep

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၃/၂၀၁၃ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းကိရိယာ များအား ပြည်ပမှတင်သွင်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းပြီးဆုံး၍ ပြည်ပသို့ ပြန်လည် တင်ပို့ခြင်းများအတွက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ