ဟင်္သာတပြောင်းဈေး ဆက်လက်မြင့်တက်

Tue, 08/14/2012 - 09:12 -- Anonymous (not verified)

ဟင်္သာတဈေးကွက်မှာ ပြောင်းသီးနှံအား ရန်ကုန်ဝယ်လက် ကုန်သည်ကြီးများ ပုံမှန်အဆွဲရှိတာကြောင့် ယခုတစ်ပတ်အတွင်း ပိဿာ ၂၀ တစ်တင်းကို ၉၈၀၀ ကျပ်နဲ့ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ယခင်တစ်ပတ်ထက် ဈေးအနည်းငယ်မြင့်