ဟင်္သာတခရိုင်မှာ ဆောင်းသီးနှံပဲများ စတင်စိုက်ပျိုးနေပြီ

Mon, 11/26/2012 - 09:39 -- Anonymous (not verified)

ဟင်္သာတခရိုင်အတွင်း ဟင်္သာတ၊ ဇလွန်၊ လေးမျက်နှာ၊ မြန် အောင်၊ ကြံခင်း၊ အင်္ဂပူမြို့နယ်များပါဝင်ပြီး၊ ဆောင်း (ပဲ) သီးနှံအုပ်စုတွင် ဧကအများဆုံးစိုက်ပျိုးကြသော မတ်ပဲ၊ ပဲလွန်း၊ ပဲပုပ်သီးနှံများအား နိုဝင်ဘာလမှ စတင်စိုက်ပျိုးကြပြီး၊