သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ေၾကာင့္ ကင္ဆာျဖစ္မည့္အႏၱရာယ္ ျမင့္မား

Wed, 07/17/2019 - 05:01 -- admin_ygn

        ဆိုဒါအခ်ဳိရည္က အ၀လြန္မည့္အႏၱရာယ္ရွိ႐ံုမွ်မက ကင္ဆာျဖစ္မည့္  အႏၱရာယ္ပါရွိေၾကာင္း  ေလ့လာခ်က္တစ္ခုအရ သိရေၾကာင္း ဘလြန္းဘတ္သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ အၾကမ္းဖ်င္းအာျဖင့္ ကုတ္ဘူးတစ္ဘူး၏ သံုးပံု တစ္ပံုရွိေသာ ဆိုဒါ  ၃ ဒသမ ၄ ေအာင္စကို ေန႔စဥ္ေသာက္သံုးပါက တခ်ဳိ႕ေသာ ကင္ဆာအမ်ဳိးအစားကို ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း ၿဗိတိသွ်ေဆးပညာဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပသည္။ ရင္သားအက်ိ တ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမွာ ပိုမိုျမင့္မားၿပီး ၂၂ ရာ ခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ အခ်ဳိရည္မပါေသာအသီးေဖ်ာ္ရည္ကို အလားတူပမာဏအတိုင္း ေသာက္သံုးပါက ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခ ပိုမ်ား ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေတြ႕ရွိထားသည္။
         ယခုသုေတသနမွာ အာဟာရႏွင့္ က်န္းမာေရးတို႔၏ ဆက္သြယ္မႈကိုေလ့လာရန္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၌ျပဳလုပ္ေသာ သုေတသန ႀကီး၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိရည္ႏွင့္ကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈတို႔၏ဆက္စပ္မႈကို ပထမဦးဆံုးေ ဖာ္ထုတ္ေသာ သုေတသန ျဖစ္သည္။  သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္မ်ားမွာ က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းသည္ဟု ေျပာေနၾကေသာ္လည္း ယခုေတြ႕ရွိခ်က္က သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္၏ပံုရိပ္ကို က်ဆင္းေစသည္။ သုေတသီတို႔က အေဖ်ာ္ယမကာ ၉၇ မ်ဳိးႏွင့္ လူတို႔ျပဳျပင္ေသာအခ်ဳိရည္မ်ားကို သုေတသနျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကာဗိုနိတ္ ပါေသာေဖ်ာ္ရည္၊ အားကစားေဖ်ာ္ရည္၊ သကာရည္ႏွင့္ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္တို႔႔ပါ၀င္ သည္။ဆိုဒါထဲတြင္ေတြ႕ရေသာ ျဖည့္စြက္ပစၥည္းႏွင့္ သစ္သီး တြင္ပါ၀င္ေသာ ပိုးသတ္ေဆးၾကြင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း ထိခိုက္မႈျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း စာတမ္းတြင္ေဖာ္ျပသည္။

 

စံမီေအာင္

Local Trade News

Pages