လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း ပြည်ပမှမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းအတွက် သတ်မှတ်သည့် ကြော်ငြာစာ

Tue, 12/13/2016 - 03:23 -- ictuser

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ

ကြော်ငြာစာအမှတ် ( ၁ /၂၀၁၆)

( ၁၃၇၈ခုနှစ်၊ နတ်တော်လဆန်း၁၃ရက်)

(၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၁၂ရက်)

 

                 မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီသည် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း ပြည်ပမှမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းအတွက် သတ်မှတ်ချက်အား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

 

လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း ပြည်ပမှမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းအတွက် သတ်မှတ်သည့်

ကြော်ငြာစာ

 

၁။              မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးချင်းမော်တော်ယာဉ် ပါမစ်လျှောက်ထားမှု များအား ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိပါသည်။

၂။              ယင်းသို့ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းမော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းရန် ပါမစ်လျှောက်ထားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် မှတ်ပုံတင်အတုများ၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်းပုံစံ (၁၀) အတုများပြုလုပ်၍ လျှောက်ထားမှုများ စိစစ်တွေ့ရှိရသဖြင့် တရားဥပဒေနှင့် အညီ အရေးယူမှုများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၃။              သို့ဖြစ်ပါ၍ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းမော်တော်ယာဉ်ပါမစ် လျှောက်ထားမှုများအတွက် မှန်ကန်စွာ စိစစ်နိုင်ရန်နှင့် တင်သွင်းမည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း နစ်နာဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရန် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ (၅/၂၀၁၆) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် အရ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှစ၍ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများနှင့် ကိုယ်စားစေလွှတ်ပြီး မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်း ခွင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းကို ခွင့်မပြုတော့ဘဲ တင်သွင်းမည့်သူ ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင်လာရောက် လျှောက်ထားမှုကိုသာ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားသူ၏ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း ရယူထားရှိပြီးမှ သွင်းကုန်လိုင်စင် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။

 

                                                                                                   

                                                                                                                                          မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော

                                                                                                                                                  လုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ