လက်လီဝယ်ယူသူအများစုမှာ ပဲပြားလုပ်ငန်းရှင်များဖြစ်

Mon, 09/19/2011 - 09:10 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ပဲပုပ်မှာ ယခုတစ်ပတ်ထိ ပိဿာ ၂၀ တစ်တင်းကို ၁၇၅၀၀ ကျပ်ဖြင့် ဈေးငြိမ်နေပါတယ်။ ပြည်ဈေး ကွက်တွင် ပဲပုပ်လက်ကျန် နည်းလာတဲ့အတွက် လက်လီသမားဖြင့်သာ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်လျက်ရှိပါတယ်။ လက်လီဝယ်ယူသူများမှာ အများအားဖြင့် ပဲပြား လုပ်ငန်းရှင်များဖြစ်ပြီး၊ တစ်နေ့ ၁၅ အိတ်ခန့် အဝယ်ရှိတယ် လို့သိရပါတယ်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(ပြည်)အတွင်းရှိ  ပေါင်းတည်၊ ပေါက်ခေါင်း၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ်များတွင် မိုးပဲပုပ်ဧက ၁၇၈၁ ဧက စိုက်ပျိုးထားကြောင်း သိရပါတယ်။
ဆုမွန်ဆွေ - ပြည်