ရန်ကုန်ဝယ်လက်အဝယ်ရှိတဲ့ ပြည်ပဲကြီး (ရွှေကျွန်း)

Mon, 09/26/2011 - 08:39 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ဈေးကွက်တွင် ပဲကြီးဈေးနှုန်းမှာ ယခင်အပတ်ကအတိုင်း ဈေးငြိမ်လျက်ရှိပါတယ်။ ပဲကြီး (ကမ်းနား) တစ်တင်း ၁၅၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် ပဲလှော်ဖိုလုပ်ငန်းသမားများ အဝယ်ရှိတဲ့အတွက် တစ်ရက် အိတ် ၂၅၀ ခန့် ပုံမှန်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပဲကြီး (ရွှေကျွန်း) ကတော့ တစ်တင်း ၁၆၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် ရန်ကုန်ဝယ်လက်များ အဝယ်ရှိသော်လည်း