မံုရြာဆီထြက္သီးႏွံေစ်းဆက္လက္ေအးေန

Tue, 09/06/2011 - 08:01 -- Anonymous (not verified)

မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္ ၾသဂုတ္လဒုတိယပတ္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းကြက္မွာ ႏွမ္းေစ်းဆက္လက္ေအးေနျပီး၊ ေျမပဲေစ်းကေတာ့ မန္းအဆြဲေပၚ မူတည္ျပီး၊ ေစ်းအတက္အက် အနည္းငယ္သာျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္လို႔ ပြဲ႐ံုရပ္ကြက္က ဆိုပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္ နယ္စံု က ႏွမ္းသစ္ေတြေပၚ လ်က္ရွိျပီး၊ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္ကို တစ္ေန႔တင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္လ်က္ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ထဲမွာ မန္းအဆြဲ မရွိလို႔ႏွမ္းေစ်းေအးခဲ့ကာ ႏွမ္းညိဳတစ္တင္း ၁၆၈၀၀ က်ပ္မွ ၁၅၀၀၀ က်ပ္၊ ႏွမ္း၀ါတစ္တင္း ၁၆၀၀၀ က်ပ္နဲ႔ ႏွမ္းျဖဴ ၁၇၅၀၀ က်ပ္၊ ၁၆၈၀၀ က်ပ္ အသီးသီးျဖစ္ေပၚခဲ့ ပါတယ္။ ေျမပဲေစ်းလည္း ယခုအပတ္အတြင္း အနည္းငယ္ေအးခဲ့ရာ ေျမပဲလံုးဆံတစ္တတင္း ၂၉၀၀၀ က်ပ္မွ ၂၇၅၀၀ က်ပ္၊ ၂၈၅၀၀ က်ပ္၊ ေျမပဲဆံနီတစ္ပိႆာ ၁၉၇၅ က်ပ္မွ ၁၉၇၀ က်ပ္၊ ေျမပဲဆံျဖဴတစ္ပိႆာ ၁၇၀၀ က်ပ္မွ ၁၆၃၀ က်ပ္ အသီးသီးျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ စားဆီေစ်းကြက္လည္း ဆက္လက္ေအးလ်က္ရွိျပီး၊ ေျမပဲဆီ တစ္ပိႆာ ၃၅၅၀ က်ပ္မွ ၃၄၀၀ က်ပ္၊ ႏွမ္းဆီတစ္ပိႆာ ၂၁၅၀ က်ပ္မွ ၂၀၅၀ က်ပ္၊ စားအုန္းဆီတစ္ပိႆာ ၁၉၃၀ က်ပ္မွ ၁၈၆၀ က်ပ္ အသီးသီးေစ်းေပါက္ခဲ့ တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္အားျဖင့္ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္မွာ ယခုတစ္ပတ္အတြင္း တစ္ရက္ႏွမ္းတင္း ၁၅၀၀-၂၀၀၀ ခန္႔ နဲ႔ ေျမပဲတင္း ၁၀၀၀ ခန္႔ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လ်က္ ရွိတယ္လို႔ ေစ်းကြက္ကဆိုပါတယ္။

ထြန္းလိႈင္-မံုရြာ