မော်တော်ယာဉ်အရောင်းပြခန်းများ၏ လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များစာရင်း

Tue, 02/04/2020 - 09:42 -- ictuser

မော်တော်ယာဉ်အရောင်းပြခန်းများ၏ လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များစာရင်း

စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် အရောင်းပြခန်းလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ် Brand Name
Automobile Alliance Co., Ltd (၁) အမှတ် (၄၄/အေ၊ ၈-အေ၊ ၆-က၊ ၇-ခ) (၇)မိုင်၊ ပြည်လမ်း၊ (၆) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
(၂) အမှတ် (၁၁/၁၂)၊ The Move Compound၊ ၇၃ လမ်း၊ မင်္ဂလာမန္တလေး၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
01 557441
01 559876
95-1-666712
95-1-664059
Mercedes
Mitsubishi Fuso 
United Diamond Motor Co., Ltd. အမှတ် (၁၃၉)၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ (၁၀) ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 09-450222700
09-5004397
09-5077755
09-257587778
09-798475928
09-798475930
Nissan
Aung Gabar Motor Services Co., Ltd. (၁) အမှတ် (၇၄)၊ (၁) လမ်း၊  (၈) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
(၂) အကွက်အမှတ်(မ-၃၀)၊ ၅၈ လမ်း နှင့် ၄၃ လမ်းထောင့်၊ ရဲမွန်တောင် ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
01-860391
09-860391819
01-555881
01-8603918
BAIC 
Prestige Automobiles Co., Ltd (၁) အမှတ် (၄၈၅)၊ ပြည်လမ်းနှင့် နာနတ်တော လမ်းထောင့်၊ ကမာရွတ် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
(၂) ၇၃ လမ်း၊ မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား လမ်းမကြီးဘေး၊ ရွှေမန်းတောင် ဂေါက်ကွင်းအတွင်း၊ အောင်မြေသာစံ မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
09-8609888 BMW 
Super Seven Stars Co., Ltd အမှတ် (၁၆)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ အမှတ် (၇) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-299182
01-299183
95-1-657866
01-657868
Peugert 
International KLM Co., Ltd. (၁) အမှတ်(၂/၆)၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန် လမ်းနှင့် သမိုင်းဘူတာရုံလမ်းထောင့်၊ အမှတ်(၂) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
(၂) ရာမညဆိပ်ခံဘောတံတားကမ်းနား လမ်း၊ ပန်းပဲတန်းရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်၊
01-654881-4 Hyundai 
General Arr Mahn Thit Co., Ltd. (၁) မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် ၃၉၉(က)၊ သီရိမင်္ဂလာလမ်း၊ ရွာမအရှေ့ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
(၂) အမှတ် (၅၂၁)၊ ၃၁ လမ်းနှင့် ၃၂ လမ်းကြား၊ ပြင်ဦးလွင်-မန္တလေး လမ်းမကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
 01-299353
01-277347
01-299354
01-299347
Hyundai 
M M Cars Myanmar Ltd. (၁)အမှတ် (၁-အေ/၂)၊ ဘုရင့်နောင် လမ်းမနှင့် ရွာမကျောင်းလမ်းထောင့်၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
(၂) အမှတ် (၄၁၃/၄)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၅-င)၊ ၆၂ လမ်း၊ ၃၆ လမ်းနှင့် ၃၇ လမ်းကြား၊ မဟာမြိုင်(၂)ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေ မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
95-1-530174
01-514522
01-539963
01-539970
Mitsubishi 
Chu Kabar International Co., Ltd. အမှတ် (F8, A4)၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး လမ်းမကြီးနှင့် စက်မှုပန်းခြံလမ်းထောင့်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 01-685297
095130181 095037435
09421718888
01-518075
Dongfeng
၁၀ MSP Motors Ltd. (၁) ဦးပိုင်အမှတ် (၂၄+၁၁)၊ မြေကွက်အမှတ် (၅၈၈-ဂ/၃)၊ ထုံးဘို -မြစ်ငယ်လမ်း၊ နတ်ရေကန်ရပ်ကွက်၊ ရှားတောလေးကျေးရွာ၊ အမရပူရ မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
(၂) အမှတ်(၂၉၆-က/၆ မှ က/၉)၊ ဧရာ ဝဏ်လမ်း၊ စက်မှုလက်မှုရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
09-459602080 Isuzu
၁၁ Lyan Shan Engineering Services Co., Ltd. အမှတ်(၃၅၁)၊ ပြည်လမ်း၊ မုန့်လက် ဆောင်းကုန်း(တောင်)ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး  01-662855
95-1-501705
95-1-2305919
GAC
၁၂ GW Lion Co., Ltd. အမှတ် (၅၄၂)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၁၀/၃၃၉)၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 09-784333200
09-784333600
Toyota
၁၃ Octagon International Services Co., Ltd. အမှတ်(၃၇)၊ ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းမ ကြီးနှင့်နည်းပညာလမ်းထောင့်၊  မြစိမ်းရောင်စက်မှုဇုံ၊ လှိုင်သာယာ မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-212326  Scania
၁၄ Summit SPA Motors Ltd. အမှတ် (G-1/ B-2)၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး လမ်း၊ သခင်ဖိုးလှကြီးနှင့် စံပြလမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 95-1-638599
95-1-638600
95-1-638601
95-1-638602
Hino
၁၅ Pacific Alliance Motor Co., Ltd. အကွက် အမှတ် (၅၈၈)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (D1, D2)၊ နတ်ရေကန်ရပ်၊ အမရပူရ မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 01-559744 09777700361 09777700382 Nissan
၁၆ Mann Myittar Trading Co., Ltd. ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီး၊ ဆင်ဖြူ ကန်ဂေါက်ကွင်းအနီး၊ ချမ်းတောင် ရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊  မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး  02-32038 092000692
02-71675
09777737168
Jinbei 
၁၇ Performance Auto International Co., Ltd. (၁) အမှတ်(၁၄၆)၊ ဓမ္မစေတီလမ်း၊ အနောက်ရွှေဂုံတိုင်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
(၂) အမှတ်(၁၅)၊ သိပ္ပံလမ်းနှင့် ၅၅ လမ်းထောင့်၊ ရဲမွန်တောင်ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
01-685199
01-526206
01-534144
Volvo
၁၈ Pacific Alpine Myanmar Ltd. (၁) အမှတ် (၂၄၂)၊ အထက်ပုဇွန်တောင် လမ်းမကြီး၊မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊
(၂) အမှတ်(၅၁၄/၂)၊ ၃၅ လမ်း၊ ၅၈ လမ်း နှင့် ၅၉ လမ်းကြား၊ ကန်ကောက် ရပ်ကွက်(ရွှေယဉ်မွန်ရပ်)၊ ချမ်းအေးသာစံ မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
95-1-9000621
95-2-2832036/83
Chevrolet 
၁၉ Capital Automotive Ltd. အမှတ်(၃)၊ အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ ၁၂ ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01 373388
95-1-242663
95-1-52195862
Jaguar & Land Rover 
၂၀ Greater Man International Services Co., Ltd. အမှတ်(၁၇)၊ ဧရာဝတီလမ်း၊ သစ်ဆိမ့် ကုန်းရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းကြီးကျေးရွာ အုပ်စု၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး  0973048554
09400438951 098631155
09449004881
Higer
၂၁ Cycle & Carriage Automobile Alliance Co., Ltd. (၁) အမှတ်(၁၀-က)၊ ၃၅ လမ်းနှင့် ၇၇ လမ်းထောင့်၊ ဟေမမာလာမြောက် ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
(၂) အမှတ်(၅၁)၊ ပြည်လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ (၇)မိုင်ခွဲ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
01-666712
01-664059
Mazda
၂၂ Global KLM Co., Ltd. အမှတ် (၃-စ)၊ မြို့မဥယျာဉ်လမ်း နှင့် ၇၄ လမ်းထောင့်၊ တောင်မြင့်ရပ်ကွက်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 9795909981 Hyundai 
၂၃ Aung Kan Bo Truck & Machinery Co., Ltd. အမှတ်(ဂျီ-၄ ဘီ)၊ ယောမင်းကြီးလမ်းနှင့် စက်မှုဇုန်(၁)လမ်းထောင့်၊ ရန်ကုန် -မန္တလေးလမ်းဘေး၊ ပြည်ကြီးတံခွန် မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 09797191101
09402586811
0943133313
09402586811
Chenglong
၂၄ Compass Auto Co., Ltd. အမှတ်(၁/၃)၊ တိုးချဲ့(၁)လမ်း၊ ရန်ကုန် စက်မှုဇုန်တိုးချဲ့(၁)၊ သင်္ဃန်းကျွန်းကြီး ကျေးရွာအုပ်စု၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 95-9450405840 9450405844 Isuzu
၂၅ E-Garage Auto Services and Spare Parts (Myamar) Co., Ltd.  အမှတ် (၄၄၃)၊ ပြည်လမ်း၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 09-421171767
01-537482
Nissan
၂၆ Myanmar TML Ltd. အမှတ်(၈၅)၊ မင်းသိဒ္ဓိကျော်စွာလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၃)၊ ရေဥက္ကံကျေးရွာအုပ်စု၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-685645
09-964685644.
45/46
Isuzu
၂၇ Jyin Kyu Co., Ltd. အမှတ် (မ-၁၄/၁၄)၊ ၅၆ လမ်းနှင့် ၅၇ လမ်းကြား၊ သိပ္ပံလမ်း၊ ရဲမွန်တောင် ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 02-31669
09-785855177
Sokon
၂၈ Mingalar Motor Co., Ltd. အမှတ် (၆)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 95-1-514940
95-9420086185
Toyota 
၂၉ Yoma German Motors Ltd. အမှတ် (၈၈)၊ ဝေဇယန္တာလမ်းနှင့် ရတနာလမ်းထောင့်၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-240363
01-240373
01-2305223
01-2305224
Volkswagen
၃၀ TTAS Co., Ltd. အမှတ် (၈၇/က)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ရွှေတောင် ကြား(၁) ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 95-1-540740
95-1-504146
Toyota
၃၁ Yadanar Theingi Co., Ltd. ဦးပိုင်အမှတ် (၃၃)၊ ကွင်းအမှတ် (၅၅ အေ)၊ အမှတ် (၃) လမ်းမကြီးဘေး၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ပုလဲ(၁)ရပ်ကွက်၊ ရွှေနံ့သာကျေးရွာအုပ်စု၊ မင်္ဂလာဒုံ မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-252518
01-252582
01-250137
01-380629 
SRM
၃၂ Go Exellent (Myanmar) Co., Ltd. အမှတ် (၁၂၅/၁၃၁)၊ ပြည်လမ်း၊ အမှတ် (၅) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 09777888500
095053173
Borgward
၃၃ Yaung Ni Oo Automobile Services Co., Ltd. အမှတ်(၁၉)၊ ဗဟိုလမ်း၊ အောင်ချမ်းသာ ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-2300743
01-2300736
95-1-2300743 0973098696
Dongfeng
၃၄ Super Seven Stars Co., Ltd (၁) အမှတ်(၂၂-ဘီ)၊ (၂၃-အေ)၊ ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်း၊ ရန်ကင်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
(၂) အမှတ် (၇၄)၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး လမ်းမကြီး နှင့် ကျွဲဆည်ကန် (၁၁) လမ်းထောင့်၊ ချမ်းမြသာယာရပ်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 
01-299182
01-299183
95-1-657866
01-657868
KIA
၃၅ Oriental Apex Services Co., Ltd. အမှတ်(၆)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ လှိုင်မြို့နယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-503516,
01-504528, 095153873
Toyota 
၃၆ Sojitz Sunrise Auto Mobile Co., Ltd. အမှတ်(၁၉)၊ ဗဟိုလမ်း၊ အောင်ချမ်းသာ ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 951-2304801
951-2304802
Dongfeng 
၃၇ Capital Automotive Ltd. အမှတ်(၃)၊ အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ ၁၂ ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01 373388
95-1-242663
95-1-52195862
Ford
၃၈ Myanmar TML Ltd. အမှတ်(၈၅)၊ မင်းသိဒ္ဓိကျော်စွာလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၃)၊ ရေဥက္ကံကျေးရွာအုပ်စု၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-685645
09-964685644.
45/46
Wuling
၃၉ Global Grand Trading Co., Ltd. အမှတ်(၁)၊ ကာယ(၁၂) လမ်း၊ ကာယ ကျေးရွာ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းကြီးကျေးရွာ အုပ်စု၊ အမှတ်(၃)လမ်းမကြီးဘေး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-8604290
01-8604292
01-8604293
King Long
၄၀ Auto Dynasty Joint Venture Co., Ltd. မြေကွက်အမှတ် (၁၈/၅၃၄/အေ)၊ အမှတ်(၃) လမ်းမကြီးဘေး၊ သင်္ဃန်း ကျွန်းကြီးကျေးရွာ၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 95-9259294920
95-9256522228
Sojen
၄၁ Myanmar Motor Corporation Public Co., Ltd.  အမှတ် (၂၁)၊ စစ်ကိုင်းလမ်း၊ ဇဝနသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော် 09-8618387
01-569073
95-1-8500682
01-2339073
Isuzu
MAN