မကွေးကုန်စည်ဒိုင်တွင် ပဲလွမ်း၊ ကုလားပဲ၊ စားတော်ပဲဈေး မြင့်တက်

Thu, 01/16/2020 - 08:06 -- admin_ygn

     မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း  ကုန်စည်ဒိုင်များနှင့် ပွဲရုံများတွင် ပဲမျိုးစုံတို့ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်လျက်ရှိ ပါသည်။ မကွေးကုန်စည်ဒိုင်၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင် ပဲလွမ်း၊ ကုလားပဲ၊ စားတော်ပဲတို့ ဝယ်လိုအားကြောင့်  ဈေးမြင့်တက် အရောင်း အဝယ်ဖြစ်လျက်ရှိသည်။ ပဲလွမ်း ၁၉ ပိဿာတစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၂၂၀ဝ၀၊ ကုလားပဲ(၉၂၉)၁၉ ပိဿာ တစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၂၈၅၀ဝ၊ ကုလားပဲ (HL) ၁၉ ပိဿာ တစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၂၇၅၀ဝ၊ ကုလားပဲသေး ၁၉ ပိဿာတစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၂၇၅၀ဝ၊ စားတော်ပဲ ၂၀ ပိဿာတစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၃၀ဝ၀ဝ နှုန်းဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။

    ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်တွင် ပဲလွမ်း ၁၉ ပိဿာတစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၂၃၀ဝ၀၊ ကုလားပဲ (၉၂၉) ၁၉ ပိဿာ တစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၃၀ဝ၀ဝ၊ ကုလားပဲ (HL) ၁၉ ပိဿာ တစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၂၉၀ဝ၀၊ ကုလားပဲသေး ၁၉ ပိဿာတစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၂၈၅၀ဝ၊ စား တော်ပဲ ပိဿာ၂၀ တစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၃၀၈၀ဝ နှုန်းဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ် လျက်ရှိသည်။ ကာလတူနှိုင်းယှဉ်ပါက ပဲလွမ်း၁၉ ပိဿာတစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၁၀ဝ၀၊ ကုလားပဲ (၉၂၉) ၁၉ ပိဿာတစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၁၅၀ဝ၊ ကုလားပဲ(HL)၁၉ ပိဿာ တစ်တင် းလျှင် ကျပ် ၁၅၀ဝ၊ ကုလားပဲသေး ၁၉ ပိဿာတစ်တင်းလျှင် ကျပ် ၁၀ဝ၀၊ စားတော်ပဲပိဿာ ၂၀ တစ်တင်းလျှင်  ကျပ် ၈၀ဝ စီဈေးမြင့်တက်သွားကြောင်း သိရှိ ရသည်။ 

 

လှမိုးခိုင် (ဖန်ခါးမြေကုန်သွယ်မှုဗဟိုဌာန)