ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသည် လာမည့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစ၍ (Beta-carotene) ပါဝင်သည့် ရွှေဝါရောင်ဆန် မျိုးစိတ်အသစ်ကို စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သွားမည်

Mon, 02/20/2012 - 08:44 -- Anonymous (not verified)

ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက  လာမယ့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစပြီး ဘီတာကယ်ရိုတင်းန် (Beta-carotene) ပါဝင်တဲ့ ရွှေဝါရောင်ဆန် (Golden rice) မျိုးစိတ်အသစ်ကို စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သွားမယ်လိ့ု The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications က ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်