ပြည်မတ်ပဲဈေးလျှော့လာလို့ အရောင်းအဝယ်အေး

Wed, 10/31/2012 - 07:45 -- Anonymous (not verified)

ပြည်မတ်ပဲဈေးကွက်မှာ ယခင်တစ်ပတ်က ပဲတစ်တင်း ၁၆၅၀၀ ကျပ်ထိ ဈေးမြင့်နေခဲ့ပြီး၊ ယခုတစ်ပတ်မှာ တော့ ပဲတစ်တင်း ၁၅၄၀၀ ကျပ်နဲ့ ဈေးပြန်လျော့သွားခဲ့ပါတယ်။ ပဲလက်ကျန်အနည်းငယ်ရှိသေးသော်လည်း ဈေးလျော့နေတာကြောင့်