ပြည်ဘိုကိတ်အဝင်နည်းပြီး အရောင်းအဝယ်အေး

Mon, 09/26/2011 - 08:44 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ဈေးကွက်သို့ ဘိုကိတ်အဝင်နည်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကွက်တွင်းသို့ အဝင်နည်းလာသလို လက်ကျန် နည်းနေပြီး အရောင်းအဝယ်မှာလည်း အေးနေပါတယ်။ လက်ရွေးသန့်စင်ပြီးသော ဘိုကိတ်ပဲတစ်တင်းကို ၁၂၀၀၀ ကျပ်၊ ရိုးရိုးပဲတစ်တင်း ကို ၁၁၀၀၀ ကျပ်ဈေး