ပြည်ပဲလွန်းဖြူအထွက်နည်းလို့ အဝင်ပါး

Tue, 02/21/2012 - 07:04 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ပဲလွန်းဖြူ ဈေးကွက်မှာတော့ ပဲပွဲရုံတွေမှာ အရောင်းအဝယ် သိပ်မ ရှိဘဲ ပဲဈေးမှာ တစ်တင်းကို ၁၇၅၀၀ ကျပ်ဈေး ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ယခု နှစ်  ပြည်ခရိုင်အတွင်း  ပဲလွန်းဖြူ အထွက်နည်းပြီး ပဲလွန်းဖြူ အထွက်များတဲ့ မင်းလှ၊ နတ်တလင်း (တာပွန်)ဘက်မှလည်း