ပြည်ပဲလွန်းဖြူဈေးမြင့်လာသော်လည်း လက်ကျန်နည်းလာခဲ့

Tue, 07/31/2012 - 05:45 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ပဲလွန်းဖြူဈေးကွက်မှာ ပဲတင်တင်းကို ၁၇၅၀၀ ကျပ်ဈေးရှိပြီး၊ ယခင်တစ်ပတ်ကထက် ၅၀၀ ကျပ်ခန့် ဈေးမြင့်လာပါတယ်။ လက်ကျန်ပဲလည်း ပြတ်သလောက်ရှိနေပြီး၊ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်မှုကတော့ လက်လီသမားများနဲ့သာ