ပြည်ပဲတီစိမ်း အရောင်းအဝယ်အေးလာ

Mon, 09/26/2011 - 08:41 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ဈေးကွက်တွင် ပဲတီစိမ်းသီးနှံမှာ အဝင်မရှိသလို လက်ကျန်နည်းလာခဲ့ပြီး အရောင်းအဝယ် အေးနေခဲ့ပါတယ်။ စက်တင်ဘာလလယ်မှစ၍ မျိုးပဲဝယ်ယူမှုများရှိလာခဲ့ပြီး တစ်တင်း ၁၇၀၀၀ ကျပ်မှ ၁၈၀၀၀ ကျပ်ထိ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ ကြပါတယ်။