ပဲတီစိမ်း တင်ပို့မှု ယခင်တစ်ပတ်ထက်အနည်းငယ်ပိုလာ

Mon, 05/14/2012 - 07:55 -- Anonymous (not verified)

ပင်လယ်ရေကြောင်းက ပဲတီစိမ်းတင်ပို့မှုမှာ ယခင်တစ် ပတ်ထက် အနည်းငယ်ပိုမိုလာတာတွေ့ရပါတယ်။ ဧပြီလ ၃၀ ရက်မှ မေလ ၄ ရက်အထိ ပဲတီစိမ်းတန်ချိန် ၆၅၀၀ ခန့်တင်ပို့ မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ဧပြီလ တစ်လလုံးမှာ ပင်လယ်ရေ ကြောင်းက ပဲတီစိမ်းတန်ချိန် ၂၄၀၀၀ ခန့် တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး