ပဲတီစိမ်းတင်ပို့မှု ယခင်သီတင်းပတ်များထက် ပိုမိုလာ

Wed, 03/28/2012 - 09:28 -- Anonymous (not verified)

ပင်လယ်ရေကြောင်းက ပဲတီစိမ်းတင်ပို့မှုမှာ ယခင်သီတင်းပတ်များထက် ပိုမိုတင်ပို့လာနိုင်ပါတယ်။ ယခင်သီတင်းပတ်က တန်ချိန် ၁၂၀၀၀ ခန့် တင်ပို့မှုရှိခဲ့ပြီး ယခုတစ်ပတ် (မတ်လ ၁၀-၁၆)အတွင်းမှာ တန်ချိန် ၁၄၃၀၀ ကျော်ထိ ပိုမိုတင်ပို့ နိုင် တာတွေ့ရပါတယ်။ ၂၀၁၁-၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်ရဲ့ မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့အထိ