ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီဥကၠဌ ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြ “ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မ တီ၏ ဆဌမအၾကိမ္ေျမာက္လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝး” သို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

Wed, 01/17/2018 - 08:20 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၀၉း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္ (၃) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ “ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မ တီ၏ ဆဌမအၾကိမ္ေျမာက္လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝး” သို႔ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီဥကၠဌ ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages