ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြရရွိျခင္း၊ ေငြလႊဲေပးပို႔ျခင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြန္အခမ်ား ဆံုးရံွဳးမွဳမျဖစ္ေစ ေရးကို အခ်ိန္မီတားဆီးႏိုင္ေရးအတြက္ ညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝး

Thu, 06/27/2019 - 08:23 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔ (၁၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြရရွိျခင္း၊ ေငြလႊဲေပးပို႔ျခင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြန္အခမ်ား ဆံုးရံွဳးမွဳမျဖစ္ေစ ေရးကို အခ်ိန္မီတားဆီးႏိုင္ေရးအတြက္ ညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝးသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ ၾကီးဌာန၊  ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages