ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၂/၂၀၂၀)အား ပယ်ဖျက်သည့် သတင်းလွှာ

Thu, 07/28/2022 - 10:26 -- eiprdep

နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများနှင့် နိုင်ငံခြားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများအား ပဲမျိုးစုံ၊ ပြောင်းနှင့် နှမ်းတို့အတွက် တစ်ဆင့်မြင့်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်နိုင်သော ထုတ်ကုန်အခြေအနေများကို သတင်းလွှာ (၂/၂၀၂၀) ဖြင့်အသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့သော်လည်း အချို့သော ကုမ္ပဏီများမှ သတင်းလွှာပါ ဖော်ပြချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိဘဲတင်ပို့နေသည်ကို စိစစ်တွေ့ရှိရပါသဖြင့် အဆိုပါသတင်းလွှာအား ဤသတင်းလွှာဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၈/၂၀၂၂)