နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရှာဖွေပေးလျက်ရှိသည့် မြန်မာ့ပဲတီစိမ်း

Tue, 12/04/2012 - 06:53 -- Anonymous (not verified)

လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့ ဆန်၊ ပဲ၊ ပြောင်း၊ နှမ်း၊ ရော်ဘာနဲ့ အခြားလယ်ယာထွက်ကုန်တွေကို ပြည်ပကိုတင်ပို့ပြီး
နိုင်ငံတော်အတွက် နိုင်ငံခြားဝင် ငွေရှာဖွေပေးလျက်ရှိရာမှာ မြန်မာ့ပဲတီစိမ်းကလည်း နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရှာဖွေပေးနေတဲ့