ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ World Bank Mission ၏ Senior Economist ျဖစ္သူ Mr. Sjamsu Rahardja ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Wed, 10/10/2018 - 08:36 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ ၁၃း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ World Bank Mission ၏ Senior Economist ျဖစ္သူ Mr. Sjamsu Rahardja ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages