ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ေဒၚခင္သက္ထားသည္ Trust Venture Partners Co.,Ltd ၏ တြဲဘက္ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ ဦးစည္သူေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Fri, 01/12/2018 - 07:54 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ ၁၃း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ေဒၚခင္သက္ထား သည္ Trust Venture Partners Co.,Ltd ၏ တြဲဘက္ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ ဦးစည္သူေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages