ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ World Intellectual Property Organization – WIPO ၏ Expert ျဖစ္သူ Mr. Ronald Marchant ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Thu, 07/12/2018 - 11:32 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ၁၆း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ World Intellectual Property Organization – WIPO ၏ Expert ျဖစ္သူ Mr. Ronald Marchant ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages