ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Myanmar-Japan Center မွ မန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာ သန္းသန္းေအာင္အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Thu, 01/11/2018 - 07:40 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ ၁၃း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Myanmar-Japan Center မွ မန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာ သန္းသန္းေအာင္အား ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages