ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ILO Liaison Office in Myanmar မွ Mr. Rory Mungoven ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Tue, 06/25/2019 - 07:20 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ (၁၂:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ILO Liaison Office in Myanmar မွ Liaison Officer ျဖစ္သူ Mr. Rory Mungoven ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages