ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံသံအမတ္ၾကီး H.E. Mr. Jaroslave Dolecek အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Mon, 07/09/2018 - 07:46 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔ ၁၃း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံသံအမတ္ၾကီး H.E. Mr. Jaroslave Dolecek အား ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages