ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုသမၼျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သံ အမတ္ၾကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျပီးျဖစ္ေသာ ေဒၚေကသီစိုးအား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Thu, 06/20/2019 - 04:37 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုသမၼျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သံ အမတ္ၾကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျပီးျဖစ္ေသာ ေဒၚေကသီစိုးအား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂)၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages